Följ mig, följ med och se

Följ mig, säger Jesus. Följ med och se. Det är både det som Jesus säger och det som är hans kallelse till oss som kyrka i alla tider att förkunna.

Jesus visar att han vill gemenskap med oss människor. Följ mig, säger han! Men det stannar inte där. Följ med och se är hans besked till den som undrar om tron på honom är mödan värd. Följ med och se är därför också lärjungarnas uppdrag att berätta om honom för andra, för dem som undrar och för dem som är tveksamma. Följ med och se! Det finns ingen annan möjlighet.

Det som heter ”kallelsen till Guds rike” är Guds önskan att ha nära gemenskap med varje människa. Det är därför Jesus sänds till världen – för att dra människor till Gud. Och han drog dem till sig: både direkt genom att kalla lärjungar till sig och indirekt genom allt det han gjorde.

Mer om detta på söndag.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.