Födas på nytt?

Födas kan vi väl bara göra en gång?
Och dö gör vi väl också bara en gång?

Första Söndagen efter Trefaldighet visar att svaret på båda frågorna är NEJ! Nej, därför att vi inte behöver vara så ensidiga och tro att den där dagen vi föddes till världen och den där dagen då vi ska lämna världen skulle vara den enda födelsen eller den slutgiltiga döden.

Den fromme Nikodemos kunde inte förstå vad Jesus menade när han sade: ”den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Men Jesus säger till honom att vi behöver bli födda ”av vatten och ande.” Han talar om dopet. Det gör också denna söndag. Om den nya födelsen i dopet, den som både ger nytt liv här och nu och nytt och evigt liv trots döden.

Teoretiskt beskrivs detta bäst av Paulus i Romarbrevet:

”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”

Första Söndagen efter Trefaldighet handlar om ”Vårt dop” och det betyder alla människors dop! De som är döpta och de som skulle kunna bli det och kommer att bli döpta. För Jesus har plats för alla! Fast vi inte kan begripa det. Men det är ju så med dopet och Guds nåd, det är stort, ofattbart och omåttligt djupt.

Dopets vatten strömmar ständigtDopets vatten strömmar ständigt…

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.