Fastlagssöndagen 2015

Fastlagssöndagen 2015. På tröskeln till kyrkans fastetid. Jag predikar inte då jag inte har någon tjänst just nu där jag behöver hålla gudstjänst. Men jag kan inte låta bli att fundera lite, även om jag gör det genom en sex år gammal predikan. Som kommer här:

Texter 1 årgången: Jesaja 52:13-15, 1 Kor 13:1-13, Lukas 18:31-43
Psalmer som jag tycker hör till denna söndag: 135, 45, 137, 443. Exempelvis

Introduktion
JESUS FRÅGAR:
”Vad vill du att jag skall göra för dig.?”

I dagens evangelium ställer Jesus denna fråga till en blind man som stått vid vägkanten och ropat på Jesus med orden: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över oss.”

I mässans inledning sjunger vi tillsammans ”Herre, förbarma dig”. Detta urgamla rop till Jesus har vi använt ända sen människor ropade detta till Jesus, som den blinde mannen gjorde.

Men när vi ropar vårt ”Herre, förbarma dig” – vad förväntar vi oss genom vårt ropande? Om det bara blir en del i gudstjänstens språk och inte något som ropas inifrån oss själva, hur viktigt blir det då?

Ha med frågan in i denna Fastlagssöndag och var beredd när frågan kommer i evangeliet: Vad vill du att jag ska göra för dig?

Predikan
Jesus frågar: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?”

Medan vi funderar på vårt eget svar kan vi fundera över det som kallas ”kärlekens lov” – Paulus beskrivning av kärleken som det största av allt.

Det är därför som Fastlagssöndagens överskrift är ”kärlekens väg” – Guds väg till oss var och en.

Ordet kärlek som sådant är ett slitet uttryck som många använder så att det inte blir något kvar av det. Men den kärlek som Gud burit in i världen är den som bar Jesus Kristus ända upp på korset.

Det är inte en kärlek som vi kan förenkla och säga att bara vi använder ordet kärlek så har vi löst alla problem. Det är inte ordet som är viktigt utan det kärleken är i sig själv.

Paulus säger att om vi saknar kärlek är vi ingenting! Men det handlar inte om all kärlek vi kan få ta emot utan om det liv vi lever och hur vi låter kärleken från Gud leva genom oss.

Vi kan gärna göra hela texten om kärleken som bär allt och uthärdar allt, hoppas allt och tror allt till en önskan för våra liv. Men vi ska inte glömma att allt Paulus säger om kärlekens styrka utgår ifrån Jesus. Det är Jesus som bär allt, tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Det är den kärleken som burit honom till korset och gett honom segern genom uppståndelsen.

Jesus frågar oss: Vad vill ni att jag ska göra för er? Kanske borde vårt svar bli: Lär oss att älska varandra! Kommer vi så långt som till en längtan efter att lära oss att älska så som Jesus älskat oss kan vårt svar också bli: Vad vill du – Jesus – att jag ska göra för dig?

Eller

Vad vill jag göra för Jesus som lärt mig vad kärleken är?

”Vad vill du, Jesus, att jag skall göra för dig?”
MIN FRÅGA TILL JESUS

 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.