Ett öppet sinne

Ett öppet sinne – det vill vi gärna säga att vi har. Ingen vill väl vara instängd i sig själv, uppfattas som låst och otillgänglig? Eller är det så enkelt? Förenklingar kan ibland röra till det mer än hjälpa.

18 söndag efter Trefaldighet talar om detta öppna sinne, ett sinne som är öppet mot Gud. Rubriken ”Att lyssna i tro” beskriver en del av vad det handlar om.


Många frågar kanske efter hur vi ska kunna nalkas Gud? Är Gud så tillgänglig? Bibelns undervisning berättar snarare om att Gud alltid är tillgänglig medan vi människor ofta har svårt att lyssna, vara öppna för vad Gud vill säga oss.

Vad säger Gud då? 
– ”att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.” (hos profeten Mika)
Att lyssna i tro – med öppet sinne vänt mot Gud och mot sina medmänniskor, det är den väg som Jesus visar oss. Och många kan berätta om vad det innebär när sinnet/hjärtat öppnas för Gud. Det berättar den 18 söndagen efter Trefaldighet om.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.