Epifania och syftet med kyrkans ordningar

Äntligen några ”fromsinta” rader. De är delvis stulna från Anders Piltz predikobok om kyrkoåret (Som regnet och snön). Läser man på sidan 36 kan man se varifrån jag hämtat sammansättningen av tankarna.

(Epifania betyder väl uppenbarelse och hänvisar till att Gud nu visar sin härlighet genom Kristus genom att han blir människa och en av oss).

Om nu Stjärnan ledde stjärntydarna till Kristus, och hela evangeliet handlar om Kristus som frälsaren, så kan man säga att stjärntydarna representerar alla dem som idag uppriktigt söker mening med livet och för vilka evangeliet är svaren på frågorna.

Stjärntydarna kanske då också representerar kyrkan? Kyrkan står väl för det uppriktiga sökandet och ser evangeliet om Kristus som svaret på frågorna?

Det skrev inte Anders Piltz. Men han skrev om kyrkan och dess ordningar och menar att de inte har något annat syfte än att vara vägvisare till världens frälsare. Så utifrån hans ord skulle vi kunna säga att kyrkan också ska vara Betlehems stjärna.

Piltz skriver att stjärnan som idag leder människorna är evangeliet, förkunnelsen av tron, katekesen, kyrkans undervisning. Piltz är ju katolik, i Svenska Kyrkan är katekesen som sådan en omöjlighet såvida vi inte läser i Luthers gamla. Det finns ju ingen instans som kan skriva en officiell katekes, och få den godkänd och respekterad.

Alltså skall kyrkan vara en vägvisare till Kristus, en stjärna som lyser starkt och tydligt, som inte låter några moln skymma sikten, som inte tar miste på var den plats finns där Kristus är, och som hjälper människorna att komma med sina finaste gåvor till konungen, Kristus, frälsaren. Och den finaste gåvan är vår tro, vår längtan efter att vara den gåva som Kristus tar emot och gör till sin?

Det här är mer som en tanke inför morgondagens predikan. Därför låter jag bli att skriva mer om att jag skulle vilja se mer av den kyrkan jag skissar här ovan…

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.