En ny himmel och en ny jord

En ny himmel och en ny jord.
Hur lever vi vårt liv? Frågan är berättigad. Men den ställs till varje människa, inte bara till några få. För alla har vi del i den värld som vi lever i, och vi är alltid mitt i en kamp mellan ont och gott, på liv och död.

Domssöndagen talar in i det som är vårt liv nu genom att tala om den yttersta tiden, domens dag, ja dagen då Jesus Kristus kommer tillbaka i sin härlighet ”för att döma levande och döda.”

Bilderna för Kristi återkomst – domens dag – eller vad vi än kallar det är många starka och svårtolkade. Men några av dem berättar också för oss om något som vi alla kan längta efter – en ny jord som inte är nersmutsad vare sig av miljögifter och annan skit eller av människors ondska och elände. Ett liv där inte döden finns, där tårarna torkats, där smärtan och klagan och sorg bytts ut mot glädje och gemenskap med Gud och alla hans änglar och helgon.

En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor och där Gud är allt i alla. Inga små saker det!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.