Ekumenisk mässa idag

Om drygt en timme kommer det att hållas avslutningsmässa på präst- och pastorsmötet i Bjärka-Säby och Vårdnäs. Plats: Vårdnäs kyrka. Celebrant biskop Martin Lind och predikant biskop Anders Arborelius.

Utan att ha sett hur det fungerar – det finns ju en del ekumeniska svårigheter för katoliker att fira mässa med oss lutheraner och andra – så är det väldigt glädjande att kunna göra något sånt. Dessutom att det under de två dagarna har varit många besökare från många samfund, med frikyrkopastorer, svenska kyrkans präster, katolska kyrkans präster och även från ortodoxa kyrkor. Vi gör något tillsammans! Det visar världen något viktigt!

Sen är det dessutom kul att se alla dessa olika människor mötas tillsammans kring ett ämne som är lika viktigt för samtliga – att tjäna Gud som präst (pastor) utan att krokna och ge upp och utan att falla för alla de fallgropar som finns under vägens gång. För det vet vi alla lika väl: det är många sådana. Men att mötas så här ger kraft att gå vidare. Jag är inte ensam!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.