Dopet och surdegen

Jesus sa en gång att Guds rike är som en surdeg som blandas in i en bit mjöl. Så småningom blir hela degen syrad – jäst och kan bakas ut.

Jag såg plötsligt för mig att det här kan vara en udda bild för dopet också. I dopet bakas en del av Guds rike in i ”vår livsdeg”. Vi blir bärare av något som är så stort att vi aldrig kan fatta det. Men den lilla surdegen som är Guds rike ska inte vara overksam utan knådas in i våra liv så att hela vår varelse blir ett med det. ‘

”Lite surdeg jäser hela degen.” När en deg jäst färdigt är det dags att baka ut den till en massa bröd. Och är det en surdeg sparas alltid en bit för att bakas in i nästa sats bröd.

Så är det också med våra liv och dopet. Den lilla surdegen (dopet) ska knådas in i våra liv så att vi mer och mer blir bärare av Guds rike. Och inte ska vi heller hålla surdegen för oss själva. Den ska ju delas ut till andra för att kunna göra nytta överallt. Så sprids också Guds rike ut till världen genom människor som låter sig knådas av dopet och den  helige Andes bakmaskin…

Så ska också vi vara med om att förändra världen!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.

2 reaktioner till “Dopet och surdegen”

  1. Det är alldeles sant att Jesus använder ordet surdeg så som du citerar. Men i den text jag återger talar Jesus i liknelser, så som han ofta gjorde. Han förklarar inte vad han menar. Men han talar om att ”Guds rike är som…” och därmed kan vi ju se att han använder ordet i positiv bemärkelse. Eller hur? Precis som vi präster gärna predikat om senapsfröet som blir ett träd – även om vi väl är få som har sett ett sådant. Men en deg har vi alla sett.
    Så jag tycker INTE att man kan utlägga den här texten så att den åsyftar något negativt bara för att ordet surdeg kan användas negativt på andra stället. Varje liknelse har sitt syfte. Tack för synpunkterna!

  2. Mycket intressanta tankar. I en del sammanhang där jag har hört den här liknelsen utläggas finns dock en annan tankegång. Att begreppet surdeg i första inte syftar på något positivt, vilket ju är din tolkning av texten. Snarare hävdar man att Jesus talar om hur lätt synden, vår bortvändhet, kan tränga in i kyrkan och församlingen och vilken konsekvens bara lite synd kan föra med sig. De som hävdar den tanken hänvisar ofta till övriga texter i NT där surdegen används i en negativ bemärkelse som benämmng på vår synd och egenrättfärdighet. I en text står det: ”Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg!” (Matt 16:6) Och Paulus uppmanar oss ju, innan ditt citat om surdegen som syrar hela degen i Galaterbrevet står det ju: ”Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er.” (5:7-8)

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.