Det Gud väljer och det jag väljer?

Det Gud väljer – och det jag väljer

Gud har utvalt det som världen vrakar.
Gud valde det som inte hade någon status, Gud valde det som inte ansågs vara viktigt, ja till och med obefintligt därför att Gud har en aktiv vilja inte bara att välja utan också att välja bort!

Gud ratar det som världen beundrar, men som inte har något egentligt värde.

I evangeliet ser vi hur Jesus gör detta tydligt när han möter Levi och hans vänner. Han väljer totalt fel, utifrån farieséernas synvinkel. Han väljer inte det som ser fint ut, som har goda möjligheter att lyckas utåt. Nej, han väljer en människa som behöver honom! De friska behöver väl ingen läkare, säger han till sina kritiker.

Kallelsen till Levi är densamma som till dig och mig. Följ mig. Gud har valt dig! Du är viktig och Gud vill dela ditt liv. Det som är ditt, det du har med dig, din familj, dina vänner, ja allt som på något sätt kan kallas ”din värld” – det delar Gud med dig.

Det är när vi tror att vi måste ha med oss något alldeles extra in i denna relation med Gud som vi väljer fel.

Gud har valt att se oss som sådana vi är – och ta emot oss. Vårt val återstår: att alltid vara öppna för att kunna ta emot Gud. Det sker inte bara en enda gång. Dopet är stort, men vi måste också lära oss vad det betyder att vara döpt till Kristus, både hans död och uppståndelse. Nattvarden är också stor därför att vi i den får dela en särskild gemenskap med Kristus och varandra. Men vi måste också lära oss vad gemenskapen gör med oss på djupet, i vardagens liv.

För mig skulle det kunna handla om att välja rätt värden för mitt liv i världen.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.