Den helige Ande

”Du sänder din Ande, då skapas liv.” (Psaltaren 104:30) Det berättar för oss om hur allt liv hör ihop med Guds Ande, och att allt det som någonsin funnits till har fått liv av denna Guds Ande. Det är som när vi slutar att andas. Det leder till döden. Om Gud tar bort sin Ande från oss så dör vi.

Från Furuby Kyrka, Växjö Stift, gjord av Eva Spångberg.

I Jesus får talet om Guds Ande en ny och tydligare innebörd. Anden sänds ut till oss för att vi ska leva med Gud, och för att Gud vill leva i oss.

Pingstdagen handlar om den helige Andes närvaro i våra liv, och utmanar oss att söka efter att bli uppfyllda av denna närvaro. För Andens uppgift är att lära oss och påminna oss om allt det som Jesus gjort och sagt – och hjälpa oss att leva i vår tro i den här världen.

Nuförtiden skriver man ofta i kyrkans sammanhang ”den heliga anden” i stället för den helige Ande. Någonstans har några bestämt att det ska vara så. Men åtminstone här envisas vi med att behålla den gamla formen. Den rör inte till något. Och får inte heller associationer till några änder. Och jag kan inte säga ”den heliga anden” så därför kan jag inte heller skriva det. Och det låter knäppt också, tycker jag. En ande som är helig blir väl en helig Ande, eller den helige Ande. Inte heliga Anden. Ibland är man väl klåfingrig med uttryck som bara finns där och ligger väl i mun och tanke. Undrar om det varit för att få till en kvinnlig/feminin ändelse någonstans i gudsbegreppet?

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.