Den heliga veckan

Den kallas oftast Stilla Veckan. Kanske för att man tänkte sig att vi denna vecka i mer stillhet än annars kunde begrunda vår Frälsares väg till korsets död och sedan uppståndelsen från de döda.

Och stort nog för att begrunda är Jesu väg genom lidande och död till uppståndelse och härlighet! Men så värst stilla är knappast veckan. Snarare sker allt fort. Följer vi Jesus från Palmsöndagens hyllningar till natten efter sista måltiden är det möjligen några få ”vanliga” dagar. Men sen!

Med tanke på hur stort det offer är som Jesus gör, och hur hans uppståndelse från de döda vände upp och ner på alla föreställningar om livet, Gud och döden – så kanske det är bättre att använda sig av ordet ”den heliga veckan”.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.