Ave Maria gratia plena

Ave Maria gratia plena – Var hälsad Maria, full av nåd. Ett änglabesök ändrar en ung flickas liv och dessutom hela världens!

Gud använder människor i sin tjänst. Han använder gamla, unga, människor i alla åldrar och av alla sorter, alla folkslag. Letar vi genom berättelser från jordens alla hörn kommer vi att få höra om just detta. Gud använder människor.

I Bibeln berättas om precis samma sak – människors möte med Gud. Och deras liv blir något helt nytt o annorlunda – större och mer meningsfullt. Men inte självklart enklare.

Episteln på Jungfru Marie Bebådelsedag talar om två gamla människor som fått sitt liv helt förändrat – och fått sin längtan efter barn uppfylld – Abraham och hans fru Sara. Sen är det Maria. Hon är bara en tonåring, inte äldre än 15 år.

Sara var för gammal för att få barn – men det hindrade inte Guds inblandning så Abraham o Sara fick sin son.

Maria var ung. Men Gud griper in i hennes liv och ger henne en uppgift att föda en son – utan någon mans inblandning. Bara att påstå det får många människor att reagera och bestört säga att så kan det inte gå till! Och detta utmanar väl tanken hos vem som helst?

Men Gud frågar väl inte oss människor vad som är möjligt? Han gör så att det blir.

Fast Gud vill att vi ska vara med i det som händer. Därför låter han ängeln besöka Maria, berätta om Guds val av henne, om hennes uppgift, om vad hon ska ge sitt barn för namn och vad som kommer att sägas om honom.

Och hon säger sitt ja. JA, ja, ja. Låt det ske. 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.