Att leva och se Gud

”Ingen människa kan se mig och leva!” Så säger Gud till Mose och Israels folk redan för några tusen år sedan. Men det hindrade inte Mose från att vilja se hela Guds härlighet. Om det sen var av nyfikenhet eller av ren längtan efter Gud, får vi inte veta.

Men Mose fick bara se Gud ”på ryggen.” Guds ansikte blev inte synligt förrän Jesus kom. Men eftersom Jesu ansikte samtidigt är en människas ansikte är det många som i honom bara ser det mänskliga.

Andra söndagen efter Trettondedag jul berättar om hur Gud visar vem han är genom det som Jesus är och gör. Förvandla 600 liter vatten till vin, det är inte möjligt. Men det gjorde Jesus ändå, fast något motvilligt. Hans tveksamhet är inte svår att förstå. Det väckte stor uppmärksamhet, och Jesus ville aldrig bli någon idolaktig och massmedialt uppmärksammad ”profet”.

Men den som ser Guds ansikte genom Jesus ser in i Guds oändliga och rika nåd, ”med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss.” (se Efesierbrevet 1; vers 4-5).

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.