Änglarna, Jesus, Daniel, lärjungar och kampen mot det onda

Ett utkast till en predikan på Växjö Stifts ”Nattkampen” idag den 1 oktober 2016. Första årgångens GT text och evangelium.

Vi är ständigt indragna i en kamp! Den finns inom oss själva. Den finns hos dem som vi har nära oss och hos dem som vi aldrig har mött – den finns överallt. Och det handlar inte om småsaker som om vi gör rätt eller fel i vissa situationer. Det handlar om en kamp som alltid har funnits och som vi som människor är en del av.

På Mikaelidagen aktualiseras denna kamp mellan det goda och det onda – en kamp som når in i dimensioner som vi aldrig kommit i närheten av. Men vi är ändå mitt i den – utsatta och beskyddade på samma gång!

Guds änglar deltar i denna kamp – på Guds sida och på vår sida. De är de som beskyddar på Guds uppdrag.

Berättelsen om Daniel får vi idag:

Daniel tillhörde judarna, bortförd i fångenskap i annat land, med annan religion. Men hans begåvning hjälpte honom till en hög ställning, närmast den enväldige kungen. Daniel var omtyckt för sin vilja att göra allt bra, för att han alltid ville tjäna andra och aldrig utnyttjade sin maktställning. Och han litade fullt och fast på sin Herre och Gud. För allt det han var, blev han utsatt för avund och hat av andra som var rädda för att mista sin egen makt och ställning.

Ur Daniel 6 kapitel går det att läsa …

och kungen planerade att sätta honom i spetsen för hela riket. Då försökte ministrarna och satraperna finna något ämbetsbrott att anklaga honom för men lyckades inte: Daniel var så pålitlig att man inte kunde beslå honom med minsta fel eller oegentlighet. Männen sade då: ”Vi kommer aldrig att hitta någon anklagelsepunkt mot denne Daniel – om vi nu inte kan komma på något som rör hans religion.”

Kungens roll i berättelsen är att vara utsatt för en komplott, stifta lagar som automatiskt skulle bidra till att få Daniel röjd ur vägen. För Daniel kan endast dyrka sin Herre och Gud.  Men kungen hoppas och tror att den Gud som Daniel ”ständigt dyrkar” ska rädda honom.

Och Herren sände sin ängel till Daniels beskydd.

Daniel svarade kungen från lejongropen:  ”Konung, må du länge leva!  Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud, och jag har inte heller gjort något ont mot dig, konung.”

Änglarna beskyddar – och de deltar både i den jordiska och den kosmiska kampen mot allt det onda. Det är en kamp som övergår vår förmåga att förstå – men Bibeln berättar om att en del av orsakerna till den är hur en del av de goda makterna – änglarna – ville sträva efter mer makt, bli mer Gud än Gud själv. Vi påminns om det i evangeliet när Jesus säger: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt..” Utkastad från himlens eviga kärlek och godhet är ondskans företrädare. Satan – åklagaren – frestaren sår ständigt split, spelar med maktens människor, spelar med avundsjuka, rädslor, – och det är bara att se sig om över världen så ser vi att ondskans makt är stor, och att den snarare verkar växa än minska.

Så vad gör vi då? I evangeliet upptäcker lärjungarna kraften i att tjäna Jesus – ”till och med demonerna lyder” när de uttalar Jesu namn. Det var en oplanerad erfarenhet för dem – men en stark upplevelse att förstå att just Jesus hade med sig en sådan god kraft att den räckte till att bekämpa det onda bara genom att säga hans namn! Och det ska vi också ta med oss – att genom Jesus har vi del i segern över det onda. Även om vi aldrig kan sluta med kampen så vet vi att han är med oss i den.

Men Jesus påminner dem om att just i den härliga upplevelsen kommer även frestelsen att göra sig själv stor – den kan komma som en följd av de framgångar man har i hans tjänst. Kopplat ihop med Daniel blir budskapet ungefär:

Makten får aldrig vara ”det stora” som lockar, glädjen över att lyckas får vara tillräckligt när vi uppnår något som vi uppfattar som ”stort”.  ”Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen!” Gud är med dig!

Lär av Daniel – att aldrig sluta tacka för det Gud gjort för dig, och fega aldrig ut när motståndet ökar och kampen blir svårare.

Och ge alltid Gud all ära! Endast han är värd all lovsång, all ära och tacksamhet – för det som Jesus har gjort är att genom sin död och uppståndelse beröva ondskan den slutgiltiga segern – hur det än ser ut är segern alltid Herrens!

Kommentar:

Eftersom en predikan behöver vara begränsad i omfång får jag förstås göra som vanligt och hoppas att den räcker till ändå. Men det finns väldigt många saker som skulle gå att tala om när det gäller kampen mot ondskan – på alla plan. Jag tänker på alla hemska krig, lemlästade människor som oskyldigt drabbas av orättfärdiga maktmänniskors obarmhärtiga jagande efter mer makt. Och hoppas dels att vår Herre förbarmar sig över alla lidande och straffar de skyldiga rättvist. Helst snart… 

Och förstås – att tala om glädjen och lovsången och tillbedjan inför Gud som ett nödvändigt sätt att inte knäckas av orättvisor, ondska eller utanförskap. Och önskan om Guds änglars beskydd.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.