Andens liv hos Guds barn

Vi är Guds barn! Så skriver Paulus i Romarbrevet. Det är vi genom Jesus Kristus och det visar sig genom att han har sänt sin Ande till oss.

Söndagen före pingst talar om den helige Andes närvaro i och med dem som tror på Jesus. Jesus kallar Anden för ”Hjälparen” och ”sanningens Ande” som i allt vittnar om Jesus. Det betyder att Anden bara gör det som Jesus själv skulle ha gjort – och när vi kallas Guds barn är det för att vi genom Anden blir gjorda till vittnen om Jesus Kristus – genom vår tro och i vårt liv.

Så långt blir det här rätt teoretiskt. Ibland måste det bli så. Men i livets vardag och helg handlar det inte om teorier utan om liv. Och det liv vi lever kan vi leva uppfyllda av den närvaro som Gud ger oss genom den helige Ande. Närvaron av Jesus i oss och med oss.

Dock inte något sagt om att det liv vi får genom tron och med Jesus skulle vara ett liv utan bekymmer eller besvär. ”Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlinghet” skriver Paulus, då är vi Guds barn och hans arvingar. Arvet är det eviga livet, det vi får genom Kristus. Gott nog det.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.