Anden utforskar djupen hos Gud – Långfredag

 

I Långfredagens epistel idag skrev Paulus: ”Det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.”

I samma andetag som orden sägs läggs våra egna fåfänga försök att utforska Guds hemligheter åt sidan. I stället för att försöka med förnuftet spalta upp varenda liten detalj i berättelsen om Jesu lidande och död kan ett litet ord hjälpa oss på traven för att komma närmare Guds hemligheter: ”Det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.”

När vi läser profeten Jesajas ord om Herrens lidande tjänare så aktiveras ord som lästs för Guds folk i 2 750 år. På en och samma gång berättar de om något som har skett och något som skall komma. Tiden är i det ögonblicket ointressant.

Temat kan fortfarande vara ”Det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.”

Från den långa Jesajatexten kan vi höra:

”Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar?”

”…när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad.”

”…men vem ägnade hans öde en tanke?”

Tankarna går till korsfästelsen, till soldaterna som bara gjorde sitt jobb, till rövarna som avrättades tillsammans med Jesus, till folkmassan som tittade på och gjorde narr av honom. Inte begrep de heller. ”Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar?”

Nej, i den stund Guds Son hängde på korset för att döden dö var inte Herrens makt uppenbar. Men Jesajas ord handlade inte bara om människornas brist på vishet efter Guds sinne. De berättar också om den lidandes seger – det som inte syns, det som inte märks mitt i lidandet men som är ett levande hopp ända in i döden:

”När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt.”

Jag återvänder till Paulus som skriver till församlingen i Korinth.
”När jag kom till er…var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.”

”…er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.”

På Långfredagen är det enda vi vill veta av och förkunna – Jesus Kristus, han som blivit korsfäst och dödad för vår skull. Redan då var förkunnelsen om honom en stötesten för dem som inte kan lita på Guds vishet och kraft. Inget har sedan dess förändrats mer än att vi har en lång tids historia att gå tillbaka på för att se att allt det som redan profeten Jesaja sa om Jesus finns med hela vägen – ända tills nu. Tillgängligt och synligt – men kanske inte på det sätt som människor alltid vill föreställa sig. Men vår tro skulle ju inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Också på Långfredagen.

”Det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.”


Långfredagspredikan 2017 Nottebäcks kyrka
Psalmer: 137, 140, 145, 454
Jesaja 53:1-12, 1 Kor. 2:1-10, Markus 15:21-41

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.