Ande du som livet ger

Ande du som livet ger, fall du över mig… (så sjöng vi ofta i min ungdom i olika sammanhang och många känner säkert igen sången om man har varit ung i kyrkan under 1970-talet och framåt. Hur det är nu vet jag inte)

I alla tider har kyrkans liv varit beroende av den helige Ande. Utan Jesus är vi inte kyrka. Utan Anden har vi ingen ledning eller kraft annan än vår egen, bristfälliga och ofta själviska.

Att tala om den helige Ande är alltid spännande men inte enkelt. Därför är det så härligt med alla sånger som tillkommit de senaste 40-50 åren, där bibelvisor och lovsånger till Gud har hjälpt många att komma närmare Guds liv och den helige Andes kraft.

Ande du som livet ger, fall nu över mig. Det är en bön och en önskan om att Gud ska göra något mer med oss, att vårt liv ska vara en del av Guds liv och hans liv uppfylla oss. Och jag vet att den bönen behövs, nu som förr.

Pingsten står för dörren. Det är vårens, hänryckningens och den helige Andes tid. Kyrkan är ofta trött, sliten – ja, den är det därför att vi är det. Att då be om den helige Andes hjälp, stöd, tröst, och kraft är viktigt och nödvändigt för att vi ska orka leva som kristna. I den här tiden eller vilken som helst.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.