5 söndagen i Påsktiden

5 Söndagen i påsktiden. En predikan jag höll 2008. Idag var jag predikofri.

För att en blomma eller andra växter ska växa krävs det i regel att de får näring och rätt blandning av sol o värme. För att en människa ska växa mer än från en bebis till en vuxen behövs också goda erfarenheter, inte minst genom de nära relationer som det är tänkt att vi ska få genom våra föräldrar, syskon, vänner.

Men alla vet att vårt försök att växa genom livet ibland ger oss problem. Vi möter inte alltid kärlek, ömhet och gemenskap hos dem som vi skulle önska. Inte heller är vi alltid så kärleksfulla och fulla av ömhet mot varandra. Så hinder för växande finns det ständigt.

Genom profeten Jesaja säger Herren (en vers före söndagens GT-text): Jes 57:14 Han säger: Bryt väg, bana väg, röj undan hindren för mitt folk!

Röj undan hindren för mitt folk!

Detta bibelord kan säkert användas på ett sätt som låser människors relationer både till varandra och till Gud. Men varför inte använda det som en önskan – att Gud vill att vi ska röja undan de hinder som är i vägen för honom, sådana hinder som hindrar oss själva från att växa, växa i vår tro och bli den som Gud skapat oss att vara.

Ur dagens tre texter vill jag plocka några ord som talar om några viktiga delar av ett liv där vi kan få utrymme att växa, inte bara som människor utan också växa i vår tro.

Första ordet är: HELIG (Jes 57:15)

”Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt: Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft”.

Ordet helig betyder i praktiken hög och upphöjd, långt borta och oåtkomlig – ingen kritik och ingen närhet biter på ordet helig. MEN Gud lämnar sin upphöjda helighet för att kunna vara nära, för att kunna ge ”de försagda mod” och ”de modlösa kraft”.

Om vi inte lyckas se djupare in i ordet ”helig” än bara till det stora och fullkomliga i Guds väsen kommer det att bli en teori som vi förhåller oss till – och som kan rymmas i vår egen hemsnickrade tro, men som inte ger oss en relation till Gud, och därför blir ett hinder för vårt växande i tro.

Det andra ordet är inte ett ord utan två som talar om samma sak:

KÄRLEK/ ÄLSKA (Gal 5: 13b-14) ”… utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.”

Det Paulus här talar om är allt det som Jesus försökt lära oss genom sitt liv, sina gärningar, sin död och uppståndelse. Det Jesus gör visar vad kärleken är, det visar oss att detta med att älska handlar om ett sätt att vara, ett sätt att bemöta och behandla andra människor. Det är därför uttrycket ”tjäna varandra i kärlek” är så viktigt för det hjälper oss att förstå vad Jesus menar att kärleken är.

Det hindrar inte oss från att uppleva att kärlek kan vara full av känslor. Men på samma sätt som ordet helig kan skrämma människor från Gud kan också ordet kärlek skrämma människor från varandra när det blir tydligt att det bara är en massa vackra ord utan någon täckning i verkligheten.

Jesus undervisade sina lärjungar om detta – både i teori och i praktik. I dagens evangelium visar han sin kärlek och omsorg i sin bön för sina lärjungar. Han ber till sin ”helige fader” om att ”bevara” lärjungarna, att skydda dem och leda dem i allt. Han påminner Gud om att heligheten inte är ett hinder för hans närvaro och omsorg i våra liv.

Han har ju sänt Jesus till världen just för att visa sin omsorg om oss. Den Gud som tronar i helighet i höjden har stigit ner från sin upphöjda placering för att bli människa som vi genom Jesus Kristus. Gud ville inte vara en vacker teori och han har ju tydligt visat sin längtan efter att få vara i en relation med oss – ”de levande väsen” som han skapat (som Jesaja skriver).

Det tredje ordet är FRIHET och finns i dagens epistel, men det står inte ensamt utan tillsammans med ett viktigt uttryck: (Gal 5:13)

”Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek”.

Kallade till frihet – ja, men det innebär också ett ansvar. Detta ansvar förstås bäst utifrån Paulus uttryck ” tjäna varandra i kärlek”.

”Sammanfattning”

Genom ordet helig möter vi Guds storhet, allt det som hos honom övergår våra möjligheter att begripa oss på honom fullt ut. Men där möter vi också helighetens längtan att skapa en relation med oss, att bli något mer än en teori i våra liv. Hos Jesus möter vi Guds helighets längtan efter våra liv och vår gemenskap – och han visar oss vägen till vår gudsrelation genom sin död o uppståndelse. Genom att tydligt visa att kärleken är en nyckel till all gemenskap både mellan oss människor och med Gud ger han också oss redskap för vårt växande i tro. Färdigt blir det inte på denna sida av evigheten. Men spännande borde ju räcka.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.