4 söndagen i Advent

4 söndagen i Advent. Om Herrens moder och hennes betydelse för vår tro.

”Barnet skall kallas heligt och Guds son” – så säger ängeln till Maria.

Julen handlar om Jesu födelse – den viktigaste födelsen i mänsklighetens historia. Fjärde Advent handlar om hans mor – Maria. Hon som inte sa nej, utan lyssnade och tog emot det stora uppdrag hon fick – att föda frälsaren, Jesus Kristus in i världen.

Dagen före födelsen – hur brukar det vara för den blivande modern då? Alla mödrar vet vad väntan betyder. Kroppen som blivit otymplig och tung, barnet som tynger, som påtagligt börjat förbereda sin ankomst. Och så alla tankar kring hur detta älskade barn skall se ut, och hur livet kommer att se ut när barnet kommit till världen. Allting förändras! Ingen vet i förväg hur det kommer att vara, men alla föräldrar vet att livet blir totalt förändrat med ett barn.

Idag kan vi fundera över hur vårt liv förändras när vi möter honom som allt detta handlar om – Jesus. Det är nämligen på ungefär samma sätt som när ett barn kommer till världen, ingenting blir sig likt.

Men det finns en stor skillnad. Barnet som föddes i Betlehem, Marias son, Jesus är så mycket mer än bara hennes son. Han är också vårt barn, hela mänsklighetens barn. Han tillhör oss lika mycket som Maria eftersom han kommit till världen för vår skull. Maria har bara fått vara den som fött honom till världen, men genom hans födelse har hela världen fått en son att älska, en bror att leva sida vid sida med, och en fader som älskar alla sina barn.

Därför kan profetens ord tala till oss om honom: ”var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.”

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.” Orden till Maria kan också vi ta till oss. Hon fick uppdraget, hon tog emot Guds nåd. När Gud valde att påtagligt dela vår mänsklighet använde han Maria som mor. Han kommer inte som fullvuxen man nerramlande till jorden med dunder och brak. Han måste ju dela allt! Födelsen, livet och döden.

Därför kan orden till Maria lika gärna vända sig till oss – var inte rädd, du människobarn, du har funnit nåd hos Gud! Denna nåd är det vi talar om när vi ska fira jul. Nåden i form av barnet Jesus, född av jungfrun Maria i ett stall i Betlehem.

I en värld som har en stor brist på tro är detta ett utmanande budskap. Det säger att det finns någon som är värd att lita på, någon som är värd total uppmärksamhet. Gud är större än vi någonsin kan tänka, men närmare än vi någonsin anar.

I en värld som håller på att förlora hoppet är detta ett tröstens budskap. Det säger att det inte alls är för sent att börja hoppas på livet. Livet har en mening, och vårt liv hör ihop med Guds liv eftersom han har valt att ”blanda” sitt liv med vårt.

I en värld som lider brist på kärlek är detta ett livsavgörande budskap. Det säger att Gud älskar dig och vill ditt liv. Det säger att Gud har valt att komma så nära dig att han blir en del av dig – därför att han älskar dig. I dopet ger han oss ett tecken på sin kärlek, likt en gång han sa till Jungfrun Maria ”Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.”

Därför är Jungfru Maria viktig. Hon är en vanlig människa som visar oss vanliga människor ett viktigt sätt att leva: en väg i tro – en tro som kan säga ”Gud vet, också när jag inte begriper ett skvatt, och jag vågar lita på hans väg för mitt liv..”

I dagens epistel finns denna förtröstan med. Där skriver Paulus om just det som kännetecknar den tro som också Maria berättar om genom sitt liv.

Glädjen i Gud:                             Gläd er alltid i Herren.

Tålamodet       Låt alla människor se hur fördragsamma ni är

Bekymmerslösheten                Gör er inga bekymmer

Tacksamhet och öppen förväntan på Gud             Tacka alltid Gud och låt honom få veta alla era önskningar.

 

DÅ skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Inför den kommande julen kan vi därför be:

”O Gud, du som ger oss nåd att med Maria glädjas över din sons ankomst, hjälp oss att ta emot honom som vår frälsare, så att vi tryggt kan se fram emot hans återkomst. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.” (Dagens kollektbön)

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.

En kommentar till “4 söndagen i Advent”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.