4 söndagen i Advent

4 söndagen i Advent 2014
Predikan i Kalmar Domkyrka

Vilken glädje det är att få ta emot Guds kraft i sitt liv!

Idag hör vi det genom den blivande moderns tacksägelse, genom profetians ord hos Jesaja, och genom aposteln Paulus undervisning. Det som förkunnas är det underbara evangeliet om Jesus Kristus – och det påminner oss om att julen som vi snart skall fira, är en del av detta stora evangelium.

Profeten säger att vi skall ropa ut glädjebudskapet med hög röst, som från ett högt berg. Och budskapet är: ”Er Gud kommer!” Gud kommer till oss. Det är ett löfte, ett påstående som talar in i framtiden. Men den framtid som Jesaja förutsade har redan blivit verklighet. Gud kom till sitt folk genom Jesus Kristus.

Idag sätts fokus på den människa som Gud ville använda för att bära fram Guds son i världen. Det är Maria som föder Gud till världen! För Gud väljer att ta mänsklig gestalt, bli en av oss.

Gud gör det omöjliga möjligt – blir människa. Och för att bli människa använder han det mest verkliga och påtagliga sätt som finns, han föds av en kvinna, precis som du och jag.

Maria fick uppgiften att bli mor åt denna Guds son, Jesus. Hon fick gå igenom samma process som mödrar i alla tider, med illamående, oro, glädje, undran, kroppen som får svårt att röra sig, väntan…

Några dagar innan vi firar Sonens födelse får vi höra den blivande moderns lovsång för det underbara som hon får vara med om. Inte bara att få ett barn utan just detta barn.

Marias lovsång är en av kristenhetens starkaste vittnesbörd om en människas glädje över Guds verk. Samtidigt är den en förkunnelse, en utläggning av de gamla profetiorna som uttalats över den förväntade Messias. Marias budskap är: Gud är mäktig, större än vad vi någonsin kan förstå. Men han är inte långt borta. Han ser till oss människor och han håller sina löften. Från Marias eget hjärta väller glädjen fram; ”min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna”. Tänk att jag får vara med om allt detta, och att Gud sett just mig!

Paulus talar i episteln om vad det betyder att ge sig hän åt Guds löften: ”Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta…”

Guds Ord är ju både bokstäver, tilltal, kraft och närvaro! I Marias liv blev detta mer synligt än för någon annan människa – hon bar Guds Ord, Jesus Kristus inom sig. Han som en gång talade till kosmos och genom sitt ord skapade livet och världen – det är honom hon föder till världen.

Kanske är det inte så konstigt att Maria fått ta emot så mycket av människors fromhet. Bilderna av jungfrun Maria med Jesusbarnet finns överallt. Bilderna säger alla samma sak. Maria är inte bara en vanlig människa som får en ovanligt stor uppgift. Hon är också på ett tydligt sätt en viktig ”bricka” i Guds plan för vår frälsning.

Eller för att säga det på ett annat sätt: Maria är Jesu mor. Hon bär honom hela vägen, hon föder honom. Hennes barn är inte bara hennes, det är också Guds barn. Vi kan kalla henne Guds moder. Men hennes barn, sonen Jesus som hon födde till världen är också vår! Han tillhör också oss. Hon föder honom för vår skull!

Maria sjunger: Gud, min frälsare har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Han tar sig an sin tjänare och håller sitt löfte – Gud kommer till oss.

Att leva som kristen idag är att leva i tro på Marias son, Jesus Kristus. I den tron ingår glädjen över att han låter mäktiga ting ske med oss i våra liv. Det är han som bär oss. Han har vunnit segern på korset – ”sin segerlön har han med sig, de han vunnit går framför honom”. Och han lämnar oss aldrig.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande…

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.

En kommentar till “4 söndagen i Advent”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.