22 söndag efter Trefaldighet

22 söndag efter Trefaldighet
En enda människas verk kan göra skillnad! Ja, vad en enda människa kan åstadkomma genom sitt liv kan göra oerhörd skillnad. Tänk bara på Adolf Hitler, Caligula, Nero, Saddam Hussein…

Det som dessa män gjorde genom sitt liv och den makt de hade hör till de mörka kapitlen i mänsklighetens historia. Och de är inte ensamma. Det fanns de som kom före och de som kommit efter!

En enda människas verk kan göra skillnad! Tänk åt andra hållet, på dem som gjort det bättre för andra. De vars liv lyste för andra genom det goda de gjorde. Franciskus, Martin Luther King, Maximilian Kolbe, moder Teresa, … Och så moster Tekla och farbror Kurt. För sådana, vanliga människor som bara finns där finns ju också i våra liv.

Vad har detta att göra med denna söndagens tema och texter? Jo, vi ser det hos profeten Nehemja. En ensam man med en gudagiven vision och tillit till Guds röst i hans liv. Det som andra rivit ner ville han bygga upp igen.

Eller tänk på Paulus som i sina resonemang i episteln tydligt visar vad en människa kan göra så att det påverkar varenda människa i alla tider. Han talar om den förste Adam, urfadern och hans väg bort från livet inför Guds ansikte. Och han talar om Jesus, den andre Adam, som genom sitt liv, död och uppståndelse vinner tillbaka människan inför Guds ansikte. Paulus är kanske inte alltid lätt att förstå, men det han säger är ju faktiskt att det en enda människa kan åstadkomma kan vara helt avgörande för alla andra – på ont eller på gott.

Vad är frälsning för dig? Ja mer än bara ett ord som använts flitigt i kyrkans liv och historia?

Paulus beskrev vad frälsningen innebär. ”Så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor.” Och han skriver om den ”överflödande nåden” som skall ”föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår herre.”

Frälsningen innebär alltså

  • en befrielse från synden,
  • liv inför Guds ansikte
  • i all evighet.

Tron och hoppet om evighetslivet är fantastiskt, men hur påverkar det vår vardag, det liv som vi lever här och nu? Vi lever inte våra liv enbart i en väntan på himlen.

Så hur märks frälsningen i våra liv?

Svaret på frågan blir att det beror på. Det beror på varje enskild människas vägval. Det hänger alltså på vad du gör av din tro och ditt liv, och vad jag gör – av det vi var och en väljer varje dag.

Frälsningen är redan vunnen säger Paulus. Jesus har redan dött och uppstått för vår skull. I dopet fick vi del av frälsningen, löftet om att få leva vårt liv inför Guds ansikte ända in i evigheten.  

Nåden gäller för alla. Vi behöver alltså inte göra oss till. Men vi behöver öva oss i den tillit som innebär att vi vågar de steg i livet varje dag som gör skillnad, inte för vår egen skull utan för den mänsklighet som Gud älskar.

För att frälsningen ska bli levande i kyrkans liv krävs det levande människor som i sin tro lever den överflödande nåd som vi redan har fått ta emot. Världen är i stort behov av kärlek och nåd som lever genom de människor som förstått att Gud genom Jesus redan har älskat oss alla. Det handlar om att göra skillnad. Därför att Jesus redan gjort den skillnad för våra liv som vi behöver för all evighet.

—(här går det att sluta predikan)

Jag kan inte se att det fungerar så bra idag. Tron är i vårt samhälle förpassad till en privat sektor som många ifrågasätter. Och är det något som människor av idag har svårt för är att vara ifrågasatt. Ibland blir därför kyrkans sätt att hantera motgångarna att spela med på så många spelplaner som möjligt. Men det har också sitt pris. Något är inte som det ska. Det finns ingen entydig bild som kan förklara det, men kanske är det lite som med hur det var för profeten Nehemja. Av de fornstora glansdagarna för det heliga templet, kyrkan, återstår alltför många ruiner. Men ruinerna syns inte utåt, för de sprider sig inåt.

För våra kyrkor står där, välmående över hela vårt avlånga land. De är inte nerbrända och lämnade åt sitt öde. Men vad skulle Nehemja säga om innehållet? Är det värt en renoveringsplan?

Svaret blir som förut: Det beror på. Det beror på varje enskild människas vägval. Det hänger alltså på vad du gör av din tro och ditt liv, och vad jag gör – av det vi var och en väljer varje dag. 

(Fundera gärna: Hur ser mina val ut? Hur märks min tro i mitt liv, också utanför kyrkans väggar, i vardagen?)

Men se till att inte glömma att Jesus redan har gjort den skillnad för våra liv som vi behöver för all evighet. 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.