Förtröstan

Ord på vägen – Ur Judits bok:

De händelser du har bestämt stiger fram och säger: ”Här är vi!” Dina vägar är fastlagda, och ditt domslut kan vi motse med förtröstan … (Judit 9:6)

Din förtröstan kommer för all framtid att bevaras i människors hjärtan, så länge de kommer ihåg vad Gud förmår. (Judit 13:19)