Kom ihåg och tänk på

Kom ihåg att

Tänk på

Så börjar många förmaningar. Glöm inte att komma ihåg att släcka lyset. Eller tänk på att det är många som kommer så kom i god tid till kyrkan…

Fast här är det viktiga kom ihåg! Kom ihåg att visa gästfrihet. Öppna ditt hjärta för din nästa, alltså.

Men längre än så: Öppna ditt hjärta också för dem du inte ser, ja kanske sådana du vill slippa se eller tänka på. Tänk på dem som har det svårt! Dem som sitter i fängelse. Sätt dig i deras situation, även om de sitter där av en anledning. Våga se djupare än bara till dina egna önskningar och behov.

Tänk på dem som blivit misshandlade. Det kunde ju varit du. Och i en mening är det så; därför att Jesus blev misshandlad och kastad i fängelse, dödad utan skuld. Oskyldigt dömd, uthängd, fördömd. För vår skull. Så vi slapp den yttersta förnedringen.

Men människor utstår fortfarande lidande och förnedring, trots det Jesus gjort för dem alla. Just därför ska vi tänka på dem, se hur det lidandet har med oss att göra, ja med varje människa ända till den dag då allt lidande upphört och Jesus kommit tillbaka.

Kom ihåg

Tänk på

Läs gärna Hebreerbrevet 13:2-3