Söndag före Domssöndagen

Predikan för Söndag före domssöndagen 2017

Profeten Amos är inte lättsmält. Hans bok är fylld med Guds bekymrade stämma som talar till folket om deras liv, och om sådant som drar människan bort från Gud.

I Amos ord finns det plats för reflektion över hur det ska bli för dem när Guds rike kommer. Med samma fortsättning kommer det att gå illa.

”Den dagen, säger Herren Gud, låter jag solen gå ner vid middagstid och lägger jorden mörk på ljusa dagen.”

[11] Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet – inte hunger efter bröd… utan efter att höra Herrens ord. [12] Då skall de irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det.

Kanske vågar jag ställa frågan om inte dessa Amos ord kan talas in i vår tid? För visst irrar människor omkring idag mer än någonsin. Med teknik och nya vanor irrar vi omkring i världen, ibland bara genom våra datorer, men vi blir mer och mer rotlösa, historielösa, och utan förankring i både historia och det som kan kallas kristen tro. Samtidigt söker vi utan att finna – kanske därför att vi är så förtvivlat rädda för att göra oss stilla i oss själva.

Kanske är det dags för någon att säga: Tryck på bromsen, lär dig att använda avstängningsknappen också! Stanna snurret och kliv av för att i lugn och ro lyssna till ditt eget inre! Annars kan du aldrig höra och ta emot det Gud talar till dig.

Men det är förstås många som vill tala till oss om våra liv och allt det där som vi borde göra av dem. Den ena efter den andra av tidens ”profeter” avlöser varandra med budskap om kärlek, rättvisa, lycka, rikedomar, kändisskap, självförverkligande etc.

Jesus säger i evangeliet om allt detta:

”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. [21] Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Resten av evangeliet tydliggör vad han menar med att ingen kan veta eller peka ut exakt vart vi ska gå eller söka efter Guds rike. Svaret på vårt sökande är att finna inom oss – så säger Jesus. ”Guds rike är inom er.” – eller som man också kan översätta: Guds rike är mitt ibland er.

Detta betyder att vi kan finna Guds rike, möta Gud var vi än befinner oss. Mitt ibland oss eller inom oss betyder inte att det är vi som är Gud. Men Gud möter oss endast när vi är oss själva och han har gjort oss sådana att vi kan bära Guds rike inom oss trots vår ofullkomlighet!

Dopet – det som kallat och gjort oss till Jesu lärjungar är kanske det mest påtagliga beviset för oss att peka på för att visa vad som menas med att Guds rike är inom oss. I dopet planterar Gud sitt rike som ett frö inom oss. När fröet får näring så att det kan växa och bära frukt kommer det att hjälpa oss att leva våra liv som kristna, som Jesu lärjungar i denna värld. Dopet är som en inplantering av Guds rike i oss – gjord för att växa och ge frukt.

Paulus berättar i episteln om det stora i att veta att Jesus Kristus bär oss och räddar oss till sist – Guds rike är inom oss. Därför säger han:

”Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.”

Ingen av oss lyckas någonsin leva på ett sådant sätt att vi av oss själva uppfyller allt detta fantastiska som finns nedlagt i vår kallelse vid dopet. Vi söker – och ibland finner vi. Vi kämpar och ibland förlorar vi. Men som Kyrka kämpar vi tillsammans. Tillsammans i tron på att Jesus Kristus är vår Herre och frälsare tappar vi inte hoppet utan vågar hoppas både på det här livet och det kommande. Därför är Guds rike synligt mitt ibland oss när vi firar gudstjänst. Inte för det vi gör utan för att Gud är i oss och för att vi är i honom.

Därför avslutar jag med ord från Paulus i Fil 3:16

”Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.”

22 söndag efter Trefaldighet

Vad är att bli förlorad? Och frälst – räddad?
Dagens predikan som den skrevs – även om den blev lite annorlunda när den väl hölls…

Det finns en enda anledning till varför Kyrkan och kristendomen finns! Den anledningen går att uttrycka på många sätt. Idag kan vi kalla det ”Frälsningen”. Frälsningen beror på Jesus, och den handlar om att han vunnit seger över död och mörker för evigt. Och att jag som döpt och kristen lever mitt liv här på jorden i ett löfte om det eviga livet där mörker och ondska inte har någon makt.

Striden mellan mörker och ljus pågår ständigt. Vi kan också kalla det kampen mellan ont och gott. När ljuset inom oss sviktar går vi under, övervinns av mörkret. Fysiskt och psykiskt, andligt och på alla sätt under. Men allt det som ljuset står för – godhet, kärlek, gemenskap, hopp – motverkar mörkrets och ondskans makt inom oss och i hela världen.

Två små bibelord från dagens texter:
Jesus sa: ”Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er!”
Profeten sa: ”Kom… låt oss vandra i Herrens ljus.”

Det är skillnad på mörker och mörker samt på ljus och ljus. En liten glödlampa är en sort ljus – det inre ljus som en människa kan bära på och vara buren och ledd av är något helt annat. Fast ljusets funktion är alltid densamma – att kasta ut mörkret!

Alla, ja nästan alla filmer, serier, fantasy etc skildrar kampen mellan mörker och ljus – ont och gott. Vi har det i Harry Potter, Sagan om Ringen, Star Wars, böcker och filmer som oerhört många har fått med sig på vägen. Men också i hjältefilmer och serier där hjältarna ofta har en egen inre kamp med sitt eget mörker. För det inre mörkret är det många som kämpar med.

Och alltid vet vi vad som händer när mörkret tar över. ”May the force be with you” – ja den goda kraften. För den mörka kraften tar över ditt liv och alla andras. Mörkret slukar allt på sin väg. Samtidigt – när ljuset står emot, när ljuset inte blir förorenat av mörkret, så står det som segrare till slut. Ungefär som det enkla som vi gör när vi går in i ett mörkt rum och trycker på strömbrytaren. Vips – så är mörkret borta.

Men visst kan det se mörkt ut ibland. Men påskens första psalm berättar: Sv Ps 146:2 – påskens psalm:

”Här var mellan ljuset och mörkret en strid.
Dock segrade ljuset för evig tid.
Nedstörtad är döden (och tron står opp
Bland jordiska öden med himmelskt hopp.)

Döden är nedstörtad! Det handlar om Jesus och hans uppståndelse. Kraften i hans uppståndelse är som ett starkt ljus som spränger sin väg genom det kompakta mörker som är dödens mörker. Det är där som han visar vem som är Frälsaren! Han som brutit dödens makt. För trots allt mörker som fortfarande finns, och all död som aldrig verkar ta slut så tror vi att Jesus räddar oss från dödens mörker till det eviga livets ljus. Det betyder helt enkelt: Döden skrämmer inte längre!

Jesus är det ljus som vi bärs av. Genom dopet har vi fått ett inre ljus, ett frö till evigheten. Och det har vi på grund av det som Jesus gjort när han självmant gick in i det mörkaste av allt mörker – döden. Hade han varit kvar i döden skulle inga kristna finnas. Ingen kyrka. Ingen tro som vi känner den.

Men nu har han uppstått. Mörkret – hur mörkt det än verkar vara – har inte övervunnit ljuset. Johannes evangelium 1:5 ”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Jag tänker mig att vi kan använda en enkel bild från vardagen för att ha med oss tron på uppståndelsen och ljusets seger över mörkret:

Varje morgon, när ljuset från solen börjar lysa sin väg genom vårt höstmörker, kan vara en bild av det hopp vi har om frälsningen. För varje dag som vi får vakna till en ny dag är hoppet kvar. Hoppet för världen och för dig och mig. För Jesus lever!

I den mörkaste natten börjar lovsången. (se Psalt 108:3 ”jag vill väcka morgonrodnaden” – 1917)

Vägen till himmelen

Det finns en väg till himmelen! Varje dag i våra liv är vi någonstans på den vägen. Men vi ser inte den förrän vi är framme där. Och än så länge är vi inte där.

Men många andra har gått den vägen före oss. Det är om deras liv, deras tro och hopp som vi påminns denna söndag. Det berättar om dem som gått före oss i tro och hopp – och varför det är viktigt att hålla fast vid tron, också fast vägen till livet är lång.

Episteln berättar om dem. Om deras tro och längtan efter det nya landet, det bättre landet, det himmelska som de bara ”sett i fjärran” men samtidigt ”hälsat det”. Vad betyder det för mig här och nu? Att ana och se något som i fjärran närmar sig och hälsa det som något verkligt och riktigt utan att se det fullt ut?

Det handlar om tro – den kristna trons hopp som bygger på allt det som Jesus Kristus gjort för oss.

Tron bygger på berättelsen om Jesus som kom för att rädda oss från död till liv genom sin död och uppståndelse. I denna tro lever vi här på jorden vårt liv på vägen till det himmelska livet. Men vägen dit går genom döden.

Vi påminns om det i dopet. Att bli döpt i Faderns och Sonens och den helige Andes namn handlar om att få del av det liv som är i Gud och genom Gud. Där finns också vår död med – symboliskt och verkligt. Det är genom livet vi går – och vi går mot döden var vi går. Men samtidigt går vi mot livet var vi går – då vi går mot det himmelska livet som Gud lovat oss genom Jesu uppståndelse.

Vi påminns om det i dagens GT-text; där folket får ett löfte om det nya landet som de ska ta i besittning: ”Om tre dagar skall ni … komma till det land som Herren, er Gud, ger er…”

Och tre dagar fick de vänta på att gå över floden. Här påminns vi om Jesus som på tredje dagen uppstod från de döda. Under tiden kändes det som allt hopp var ute. Det var lärjungarnas känslor. Allt är förlorat. Han är död. Men allt förändrades på den tredje dagen. Från mörker till ljus – från död till liv – från förtvivlan till himmelrikets glädje.

Om tre dagar! Det säger också att vi måste lära oss att vänta. Också om det blir mer än tre dagar, ja även om det skulle bli tre tusen år! För det är precis där vi befinner oss – hela livet är också en väntan efter det himmelska livet!

Redan i Bibeln talas det om dem som trodde och inte fick se. ”I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden.”

De längtade till ett bättre land, ett i himlen, står det. Det behöver också vi lära oss att göra. Det kanske inte är så svårt. Vi är ju experter på att längta efter något annat än det vi redan har. Men när vi bara längtar efter saker att köpa eller efter att konsumera upplevelser så vet vi att vi snart längtar efter något ytterligare. För längtan efter något mer finns nerlagd i oss. Och vi kommer inte att förstå den förrän vi också vänder denna längtan till det eviga, det ”bättre landet i himlen”.

Vi är kallade till Guds rike – till ett liv med Gud. Det gäller både här på jorden och i himlen. Och när vi tänker på dem som gått före oss, särskilt sådana vi saknar, så kan vi för dem tänka att de redan är framme. Det innebär inte att vi slutar att sakna, men kanske kan det vända våra tankar från sorg och självmedömkan till att själva längta efter att leva våra liv så att vi liksom i fjärran ser det himmelska och hälsar det med glädje den dag vi får nåden att ta det sista steget och få SE det som vi blivit lovade.

Och på vägen genom livet kan vi ta med oss de ord Jesus gett oss idag: ”Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.”


Alla Själars dag – Söndag efter Alla helgon
Högmässa i Lenhovda kyrka
Texter 3 årgången: Josua 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38
Psalmer: 313, 308, 303, 169B 1-3, 172