2 söndagen i Advent

En predikan från Landeryd 2007. Helt oredigerad.

 

Johannes döparen ropar ut sitt budskap: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”

Ett utmanande budskap i två korta meningar som innehåller tre delar!

Det är nästan som i en gammaldags predikan i tre delar – för det första, för det andra, för det tredje…

Det kan vara viktigt att säga – (att) det är tänkt att predikan skall vara någon form av utläggning över dagens texter och tema. Men en predikan är bara en liten reflektion – som ord på vägen, eller vägvisare som pekar på något som är viktigt att se för att komma fram.

Därför är en predikan ett riskabelt företag! Det fick också Johannes döparen upptäcka! Hans raka budskap tilltalade många och skrämde bort andra. Idag har vi bara fått en liten bit av hans budskap – kan vi se det utmanande, det skrämmande och kanske fascinerande?

”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”

Det är bara att tänka tanken att någon idag försöker sig på samma sak som Johannes. Det skulle kunna låta så här: ”Nu har Gud bestämt en dag. Jesus kommer snart tillbaka så nu är det verkligen dags för människorna att vända tillbaka till Gud, innan det är för sent. Tro mig, jag vet!”

Det är utmanande. Det kan ju också vara skrämmande och fascinerande. Men vem kan påstå detta?

I varje tid dyker det upp sådana som tror att just de har fått veta något mer än vi andra. Genom sin förkunnelse drar de kanske till sig sådana som tröttnat på att vänta och som längtat alldeles för länge efter att det ska hända något spännande i kyrkan. Kanske blir också somliga rädda för att inte komma med om de inte tror den stora auktoriteten.

Det som utmanar är förstås tanken att tiden skulle vara – som Johannes uttrycker det – inne. Det är inte längre väntans tider – det är tid att få se det stora och härliga som man längtat efter. På ett sätt är det som att vänta barn. Någonstans under väntetiden kan det bli alldeles olidligt att behöva vänta en minut till!

Alltför många människor har blivit lurade av dem som trott att de förstått att NU var det dags. Det är förstås skrämmande att vi kan bli lurade. Men om det nu ännu inte är den tiden som är inne – hur är det då med Johannes döparens påstående?

I den första texten idag finns det ord som just talar om den väntan som Johannes påstår närmar sig sitt slut:

”Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam”.

Här kan man se varför denna text finns med idag – orden om det rättfärdiga skottet som skall växa ur Davids stam ska hjälpa oss att se att det handlar om Jesus.

Guds rike är nära, säger Johannes. Därför uppmanar han sina lyssnare att förändra sina liv så att de kan se och ta emot Gud när han kommer. Eftersom vi kan bläddra vidare i Bibeltexterna vet vi att Johannes kopplar närvaron av Guds rike till Jesus.

Också det är utmanande! Får vi säga så idag – att Guds rike är nära genom Jesus, och att tron på honom är ett avgörande steg i våra liv för att behålla Guds rike? Fascinerande påstående i varje fall.

Vi påminns i dagens andra text om att budskapet alltid varit en utmaning – och att det ibland har varit svårt att i likhet med Johannes döparen stå rak i snålblåsten:

”Kom ihåg hur det var förr… Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje…(men) ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt …”  

Det som jag tror är viktigt att ta med ifrån denna söndag hör ihop med att Johannes döparen pekar på något som kommer med Jesus:

  1. Guds rike är nära därför att Jesus är nära.
  2. Det är inte självklart enkelt att vara kristen i en värld som har svårt att handskas med det som kallas tro.
  3. Guds rike är fortfarande nära – i varje tid genom dem som tillåter Jesus att komma nära.
  4. Det är därför som vi i kyrkan firar nattvarden – mässan – därför att Jesus har lärt oss att han är närmare oss där.

2 söndag i advent den 9 december 2007
Högmässa i Landeryds kyrka
Tredje årgångens texter: Jeremia 33:14-16, Hebr. 10:32-39, Markus 1:14-15
Psalmer: 106, 736, 107:1-4, 421, 111

 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.