2 söndagen i Advent 2014

2 söndagen i Advent 2014 ska jag inte predika. Det dröjer till fjärde advent. Och skulle jag predika vore det säkert läge att fundera över det aktuella politiska läget i Sverige. Men det gör säkert ändå många predikanter på söndag, så det låter jag bli. I stället kommer här en nio år gammal predikan utifrån Psalm 39 i den Svenska Psalmboken.

Psalm 39 i den svenska psalmboken är en predikan om att Guds rike är nära också i vår tid. Med några delar av psalmen vill jag bygga upp dagens predikan utifrån frågan: Hur kan Guds rike vara nära oss idag?

  1. Guds rike är nära! Jesus löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid.

Vi kan gott fundera över hur det ser ut i världen. Vi matas ju med nyheter från alla världens hörn varje dag, så vi har möjlighet att ständigt hålla reda på små och stora händelser ute i världen och här hemma. Men detta enorma flöde av information kan göra oss både matta och mätta. Vi blir lätt utmattade när vi ska försöka engagera oss i alla katastrofer, terrordåd, hot om epidemier, och annat elände på denna jord. Ska vi inte vara med i ännu fler föreningar, skicka ännu mer pengar till alla drabbade – ja vad gör vi för att förbättra världen?

Och så blir vi också övermätta på allt det andra som sköljer över oss av mer eller mindre meningslös information om vem som vunnit i en sångtävlig på TV eller vilka kändisar som inte varit med när andra kändisar festade så polisen kom.

Är det inte lätt att förstå att med all denna konkurrens av information så kan det vara svårt att få fram ett budskap som kan förändra människors liv för alltid? Tiden är inte som på Jesu tid – men budskapet är detsamma: Guds rike är nära! Jesus löser oss ur den vanmakt som vi självklart känner när hela världens alla behov och elände knackar på vår dörr och kräver hela vår uppmärksamhet. Vi behöver inte vara fastnaglade vid våra egna misslyckanden eller upphängda på den allmänna skampålen för att inte heller vi förstått att vi har ett ansvar också för andra människors väl och ve.

Han ger oss sin kraft och sin frid. Det är psalmens ord och det blir också resultatet när vi både lyckas höra och ta emot det budskap som Jesus sänder till oss också idag. Men budskapet är inte fastlåst vid en särskild lära om hur det skall tas emot eller föras vidare. Det är inte heller inlåst i Kyrkans kassaskåp för att tas fram varje söndag och sen låsas in för att det inte ska kunna förstöras. Jesus ger sin kraft och sin frid – till den som vågar möta honom här och nu. Det är personligt. Det är nära. Och det kan ske också idag.

  1. Guds rike är nära! Den som var bunden och trött och tom frihet och glädje får.

Trötta och tomma är många människor idag. Och allahanda självutnämnda profeter försöker dra nytta av det och fylla människornas inre med ”sin grej”. Men riktiga profeter är det ont om – och det är kanske bra. Då kan vi studera de gamla profeterna. I dagens epistel berättades det om dem: Episten – Rom:15

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.

Det finns alltså en möjlighet att lära sig något av dem som levt långt före oss. Kanske kan de hjälpa oss att finna friheten och glädjen i det liv vi lever i stället för att bara kämpa med tröttheten varje dag och känslan av att vara låst och inte komma någonstans i livet.

Ja, Paulus säger att profeterna kan undervisa oss så att vi blir får tröst och uthållighet som räcker för att vi ska klara av att hålla hoppet vid liv. Idag talade profeten Mika om en förhoppningsfull framtid där Guds rike kommit så nära att det börjat förändra människors liv så mycket att det inte ens finns några krig kvar att kämpa.

Vilken dröm! Är den vansinnig? Den kan verka ointaglig, men profetens ord står där som en fingervisning om att vi inte ska ge upp hoppet om vare sig våra liv eller denna världen. Guds rike är nära – det finns både frihet och glädje i det liv vi lever och Gud vill inte att vi förtränger det och bara ser det mörka och hotfulla.

  1. Guds rike är nära! Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.

Det finns två enkla sätt att nalkas Bibelns ord om den yttersta tiden. Det ena är att ”gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån”… ”ty himlens makter skall skakas”. Som inför ett kommande oväder eller stora beslut i livet när människor utgår ifrån att allt kommer att gå ”käpprakt åt skogen”. Det handlar om rädsla. Och den rädslan kan ta sig olika uttryck. Det gemensamma för dessa är ordet rädsla: ”Tänk om jag inte får veta, tänk om jag inte får vara med, tänk om det inte finns något himmelrike eller en evighet..”

Den andra möjligheten är att vara trygg! Trygg i tron att Gud vet vad han gör. Trygg i tron på honom som inte vill förstöra utan bygga upp.

Men för att kunna vara trygg i tron på Gud krävs ett öppet hjärta. ”Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.” Denna uppmaning lär inte vara populär bland människor idag. Alla vill förstås kalla sig öppna för ingen vill kallas inskränkt. Men ett öppet hjärta som vänder sig till Gud i bön och bot – det är något annat. Det är ett sätt att leva i närheten av Guds rike för att vara beredd att möta honom när han kommer – oavsett hur länge man får vänta. Det öppna hjärtat är öppet för Gud – och därigenom för att låta varje del av sitt liv genomlysas av honom.

Det är inte många som vågar det!

Jesus säger:

”Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.”

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.