16 söndag efter Trefaldighet

16 söndag efter Trefaldighet. En gammal predikan, men ändå.

”Unge man, jag säger dig: Stig upp!”

Det här är inte en uppmaning till en slö och slapp tonåring att sluta slöa och börja röra på sig! Det är en uppmaning till en död att sluta vara död och börja leva igen!

Alltså är det något som inte stämmer! Antingen är han helt dum i huvudet som bara kan komma på tanken, eller så är det något som får honom att tro att han kan förändra en död mans villkor – och ge honom liv igen!

Detta är också vad som berättas. En man möter begravningsföljet och får dem att stanna, går till den dödes bår och säger till honom – stå upp!

Märkligt nog ligger den döde inte kvar trots det helt vansinniga i det Jesus säger!

Självklart blir detta ett samtalsämne en lång tid. Hur kunde han? Vem är han egentligen? Och – förstås – vad fantastiskt att Gud kan göra sånt här, för det måste väl vara Gud som ligger bakom, ingen annan kan ju…

Så är det förstås. Ingen annan kan vända död till liv. Det är om detta som hela denna söndag handlar om. Vi kan jämföra Jesus med Elia som vi hörde om i första läsningen. Där hände ju samma sak – pojken som dött får liv igen. Men det finns en stor skillnad mellan Jesus och Elia – och det ser vi rätt enkelt när vi jämför texterna. Elia skäller på Gud för pojkens död och han använder hela sin kroppsliga och andliga tyngd för att be Gud om att ge pojken liv igen. Elias bön blir hörd.

Jesus befaller – stå upp unge man!

Vi kan förstås välja hur vi ser på dessa två berättelser. I kyrkans tro och gudstjänst används de för att visa hur Guds kraft är större än allt annat. Gud kan, och Gud vill! Och när Gud vill göra något spelar det ingen roll att vi säger att det inte går!

Vi kan förstås bli lite torra och tråkiga och påpeka att det som ändå sker bara är ett undantag från det vanliga, ofrånkomliga. Både pojken som Elia bad för och den som Jesus uppväckte dog ju igen – så småningom, som alla andra.

Vi måste därför hitta något mer, något större än enstaka underverk för att kunna ta till oss det stora i att de här två pojkarna som båda varit döda fick liv igen. Och det finns förstås en koppling! Här ligger en av de stora nycklarna till den kristna trons stora utmaning till oss alla – och det handlar om Jesus – han som varit död men som lever! I Uppenbarelseboken kallas han ”den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen.” 

Förslag på psalmer: 308, 472, 153, 297

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.