11 söndag efter Trefaldighet

Varje barn vet att det som mamma och pappa säger ska man göra. Varje förälder vet att barnen inte alltid gör som vi säger.

I uppfostran av en liten människa ingår en enkel regel: ”Barnen gör inte det vi säger utan de gör som vi gör.” Därför blir det extra viktigt att påpeka att det som finns på ytan behöver hänga ihop med det som finns inuti.

Alla dagens texter säger samma sak: Det som du säger måste höra ihop med det du gör. Eller om vi talar om tro: Det du gör måste höra ihop med det du tror.

Det kan låta som en enkel ekvation. Men alla texterna tar upp både hur det borde vara och hur det alltför ofta är: Livet vi lever stämmer inte överens med det vi säger att vi tror.

Precis som ett barn ska lyssna på sina föräldrar säger Jesus till folket at de ska lyssna på de skriftlärda, för de kan mycket om tro. ”Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det…” Men, säger han; ”handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat.”

Det är en svidande kritik han levererar mot de lärda, den officiella religiösa eliten. Men kritiken är inte ny. Genom profeten Jesaja hör vi idag hur Gud kritiserar folket för dess ytliga tro. Han avskyr offerröken, tål inte ”falskhet och fest”, vänder bort blicken när de ber därför att han ser att de i sina liv vänt bort från honom.

Genom Jesaja säger Gud till oss: ”lär er att göra det goda.” Och det definieras så här: ”Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.”

På samma sätt sägs det i Jakobs brev (episteln): ”Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste.” Strax innan skrev han: ”Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er och ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv.”

Det är alltid viktigt att vi söker efter att göra det som är rätt. Kampen mot det onda lever vi genom hela livet. Ibland vet vi först när vi gjort fel att det var fel. Det är inte alltid lätt att välja rätt. Men det Jakob säger till oss är att vi har fått en gåva som räddar våra liv, och att det är därför som vi kan kämpa den goda kampen mot allt ont, hur det än ser ut att gå.

Ordet som är nerlagt i er – Ordet är Jesus Kristus själv, Guds levande ord, som kommit till världen för att ge världen liv. Jesus kom inte för att ge oss ännu mer förmaningar om hur vi ska leva. Han kom för att rädda våra liv. Våra liv är för evigt är ihopkopplade med Jesus. Det är Guds gåva till oss genom dopet – och det är detta som vi ska ta vara på ”ödmjukt” som Jakob säger – eller som Jesus sa: ”Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.” För det är vad Jesus själv visar oss genom det han gör.

Kritiken mot de skriftlärda hör ihop med det Jesaja berättar om Guds vredesord mot folkets meningslösa utövande av en ytlig och intetsägande tro, eftersom den inte märks i det verkliga livet. Den kritiken kan säkert också vi behöva ta till oss och fundera över våra egna svagheter. För den som upphöjer sig (och ser sig själv som ”färdig” och alltigenom god) skall bli förödmjukad, säger Jesus.

Att bli ”ordets görare” handlar om att lära känna Jesus så att vi kan förstå vad Gud menar med kärlek, med barmhärtighet och ödmjukhet. Det är att gå den väg Jesus gick. Som Paulus skrev i Filipperbrevet: ” Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss…” (Fil 2:6-7a)


11 efter Trefaldighet den 27 augusti 2017
Högmässa i Nottebäck och Herråkra
Texter 3 årgången: Jesaja 1:10-17, Jakob 1:22-25, Matteus 23:1-12
Psalmer: 228:1-3, 654, 754, 397, 702

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.